REGULAMENT CONCURS "CLIENTI MULTUMITI, IMAGINI FRUMOASE"

Sectiunea 1

Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

Sectiunea 2

Locul si Durata Concursului

Sectiunea 3

Drepturi si Condiții de Participare

Sectiunea 4

Descalificarea

Sectiunea 5

Premiile Concursului

Sectiunea 6

Mecanismul de Desfasurare a Concursului

Sectiunea 7

Desemnarea și Anunțarea Câștigătorilor

Sectiunea 8

Intrarea in Posesie a Premiilor

Sectiunea 9

Informare privind prelucrarea datelor personale

Sectiunea 10

Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta Majora

Sectiunea 11

Responsabilitate

Sectiunea 11

Litigii

Sectiunea 13

Alte Clauze

Sectiunea 1 

Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului


Art. 1.1. - Concursul "Clienti Multumiti, Imagini Frumoase" (in continuare "Concursul") este organizat de catre TOP PROFIL SISTEM SRL (denumit in continuare "Organizatorul"), cu sediul in Popesti-Leordeni, Soseaua Oltenitei, Nr.243, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23 / 1896 / 2008, avand cod unic de inregistrare 23118944. 
Art 1.2. - Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricăuri solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului.

Art. 1.3. - Concursul este organizat și se derulează exclusiv pe pagina de website a Organizatorului: www.sipca.ro/pages/concurs. 

Art. 1.4. - Înscrierea în Concursul Foto "Clienți Mulțumiți, Imagini Frumoase" presupune cunoașterea și acceptarea integrala, expresa și neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

Art. 1.5. - Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și prelungi durata de desfășurare a Concursului; aceasta modificare va fi adusa la cunoștința participanților prin furnizarea informațiilor pe pagina de website a Organizatorului: www.sipca,ro/pages/concurs 
Art. 1.6 - Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. 

Art. 1.7. - Validarea câștigătorilor și oferirea premiilor revine Organizatorului.

Sectiunea 2

Locul si Durata Concursului


Art. 2.1. - Concursul se desfășoară Online, exclusiv pe pagina de concurs dedicata, www.sipca.ro/pages/concurs, dar este comunicata online și pe: 

⦿ Website-urile Organizatorului: www.sipca.ro; www.topsistem.ro

⦿ Paginile de Facebook ale Organizatorului: Top Profil Sistem; sipca.ro

Art.2.2. - Concursul se va desfășura începând cu data de 02 August 2022, și se va încheia la data de 30 Octombrie 2022. 

⦿ Perioada de Înscriere: 02 August 2022 - 30 Octombrie 2022 (pana la ora 29:59)
⦿ Anunțarea Câștigătorilor  : 01 Noiembrie 2022

Art. 2.3. - Data pana când se pot face înscrieri în Concurs este de 30 Octombrie 2022 (ora 29:59) - după aceasta data nu se va mai putea face nicio înscriere. Organizatorul va dezactiva de pe website formularul de înscriere și va anunța finalizarea etapei de înscriere din Concurs.   

Sectiunea 3

Drepturi si Condiții de Participare


Art. 3.1. - Dreptul de Participare este gratuit. Are drept de participare orice utilizator de internet care îndeplinește condițiile de mai jos:   

⦿  are o vârsta minima de 18 ani;
⦿ este de acord cu publicarea fotografiilor înscrise în concurs în spațiul virtual al Organizatorului;
⦿ este de acord cu publicarea numelui pe website-ul și pagina de Facebook a Organizatorului, în cazul în care este desemnat câștigător al concursului;

⦿ deține un Gard din Șipca Metalica produsa exclusiv de Top Profil Sistem SRL / sipca.ro;
⦿ confirma ca a citit și a înțeles prezentul Regulament și ca este de acord în totalitate cu Termenii și Condițiile precizate de acesta.  

Art. 3.2. - Nu se pot înscrie în Concurs angajații societății Top Profil Sistem SRL, precum și rudele acestora. 

Art.3.3. - Nu se pot înscrie în Concurs persoanele care nu completează câmpurile obligatorii formularului aferent înscrierii în Concurs. 

Art. 3.4. - Fiecare participant are dreptul sa participe o singura data la prezentul Concurs, pe întreaga durata de Desfășurare. 

Sectiunea 4

Descalificarea


Art. 4.1 - Participanții care se încadrează în una din situațiile de mai jos, vor fi eliminați automat din Concurs: 

⦿ afectează imaginea Organizatorului sau a altor concurenți, în orice fel;

⦿ atașează / postează poze sau comentarii irelevante, cuvinte sau expresii jignitoare pentru concurs;
⦿ orice încercare de fraudare a concursului, prin orice metoda;

⦿ fotografiile trimise nu sunt originale, conțin texte, logo-uri sau orice alt conținut care nu respecta prezentul regulament;
⦿ fotografiile cu Garduri din Șipca Metalica care nu este produsa de Top Profil Sistem SRL (www.sipca.ro);

⦿ fotografiile sunt copiate de pe Internet.


Sectiunea 5

Premiile Concursului


Art. 5.1. - În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, următoarele premii:   

Premiu Special "Clienți Mulțumiți, Imagini Frumoase" 

⦿ 2x Voucher eMag -  1000 lei 

Tombola "Clienți Mulțumiți, Imagini Frumoase" 
⦿ 1x Voucher eMag - 500 lei 
⦿ 1x Voucher eMag - 300 lei 
⦿ 1x Voucher eMag - 200 lei 
⦿ 25x Voucher sipca.ro - "10% Reducere" (valabilitate 12 luni).

Valoarea totala a premiilor oferite în cadrul concursului este de 3000 RON. 

Art.5.2. - Câștigătorii contactați au dreptul de a răspunde solicitărilor Organizatorului în termen de 7 zile calendaristice. În caz contrar se vor contacta rezervele. 
Art.5.3 - Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (din refuzul unui câștigător însemnând ca aceea persoana nu dorește sa intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului regulament , acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmând a trece la validarea altui câștigător. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câștigător un alt participant, atunci Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile ramase neacordate. 

Sectiunea 6

Mecanismul de Desfasurare al Concursului

Art. 6.1. - Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

⦿ Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 3;
⦿ Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată in Art.2.
⦿Participantul trebuie să acceseze pagina web dedicata concursului (www.sipca.ro/pages/concurs) si sa completeze formularul de înscriere. 

Art. 6.2. - Condiții de Participare  

(1) Ce trebuie sa faca Participantul: 
⦿ sa acceseze pagina de concurs www.sipca.ro/concurs 
⦿ sa completeze toate câmpurile obligatorii și sa atașeze o poza sau mai multe cu un Gard din Șipca Metalica produsa de Top Profil Sistem / șipca.ro. Toate câmpurile din formularul de înscriere marcate cu * sunt obligatorii.    


Art 6.3. - Persoana desemnata de Organizator va valida pozele primite pe baza criteriilor anunțului de concurs. Numai pozele care îndeplinesc pe deplin condițiile din Regulament vor fi luate în considerare pentru etapa de "Jurizare" sau "Tragere la Sorti". 


⦿ persoana desemnata de Organizator va centraliza toate fotografiile valide înscrise în concurs și va crea un album al concursului pe pagina de website intitulat "Concurs Clienți Mulțumiți, Imagini Frumoase" disponibil aici: www.șipca.ro/concurs/galerie  

Art.6.4. - Utilizatorii care încarcă fotografii declara ca dețin drepturi nerestricționate asupra fotografiilor și prin urmare sunt de acord ca aceasta sa fie folosite în mod liber pe spațiul virtual al Organizatorului. 

Art. 6.5. - Orice încercare de fraudare se va solda cu eliminarea participantului / participanților în cauza din Campanie, fără ca Organizatorul sa fie obligat sa-i anunțe pe cei invalidați în prealabil.


Sectiunea 7

Desemnarea și Anunțarea Câștigătorilor


Art. 7.1. - Desemnarea câștigătorilor premiilor menționate la art. 5, se va face prin 2 modalități în funcție de premiu oferit:   

⦿ PREMIILE SPECIALE (2x Vouchere eMag in valoare de 1000 lei fiecare) - cei 2 câștigători ai Premiului Special vor fi desemnați de echipa Top Profil Sistem SRL / șipca.ro în baza a 2 criterii subiective: originalitatea și creativitatea pozei + calitatea pozei. Desemnarea câștigătorilor va avea loc la data de 01 August 2022. 

⦿ PREMIILE TOMBOLA ( 1x Voucher eMag - 500 lei; 1x Voucher eMag - 300 lei; 1x Voucher eMag - 200 lei; 25x Voucher sipca.ro - "10% Reducere") - cei 28 câștigători ai Premiilor Tombola vor fi desemnați prin intermediul tragerii la sort electronica care se va desfășura pe www.tragerilasorti.ro în data de 01 August 2022.

Art. 7.2 - Participanții care au fost desemnați Câștigători vor fi contactați de către Organizator telefonic și/sau la adresa de email menționate în formularul de înscriere la Concurs, in intervalul 08:30 - 17:00, în primile 2 zile lucrătoare de la momentul desemnării. 

Art. 7.3. - Dacă în timpul unui anumit Concurs nu se înscrie niciun participant ori se înscriu mai putini participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului, care va putea organiza un alt concurs în vederea atribuirii acestora, dacă este cazul.

Sectiunea 8

Intrarea in Posesie a Premiilor


Art. 8.1. - Organizatorul va expedia pe mail premiile castigatorilor, in termen de 7 zile de la incheierea Concursului, numai in conditiile in care castigatorul furnizeaza toate datele necesare. 

Art. 8.2. - Premiile "Voucher Emag" vor fi transmise prin mail. Mailul va conține și un proces verbal predare - primire. Voucherul va fi activ doar în momentul primirii de către Top Profil Sistem a procesului verbal semnat și fotografiat / scanat. 

Art. 8.3. - Procesul verbal va reprezenta și acordul câștigătorilor pentru colectarea și prelucrarea datelor sale cu caracter personal. 

Art. 8.4. - În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat în maxim 7 zile calendaristice de la desemnare, prin instrumentele pe care ni le-a pus la dispoziție, premiul va fi acordat următorului Participant rezerva. 

Sectiunea 9

Informare privind prelucrarea datelor personale


Art. 9.1. - . Top Profil Sistem SRL prelucrează în calitate de operator datele cu caracter personale furnizate de Participanți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. E/E privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare în prezenta secțiune "Operatorul"). 

Art. 9.2 - În cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanții următoarele categorii de date cu caracter personal: 

(i) Nume;
(ii) Prenume;
(iii) Adrese de email;

(iv) Numar de Telefon.

Art. 9.3. - Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Operator în vederea: 

(i) Organizarii si desfasurarii concursului; 
(ii) Desemnarii si validarii castigatorilor; 
(iii) Atribuirii premiilor si indepliniriii oblligatiilor fiscale si financiare contabile ale Operatorului. 

Art. 9.4. - Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și / sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizata a Regulamentului. 
Art. 9.5. - Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului de către Operator vor fi dezvăluite angajaților Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 
Art. 9.6. - Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operator timp de 60 de zile de la incheierea Concursului. Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii excercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. Datele cu carater personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun scop, pana la momentul distrugerii acestora. 

Art. 9.7. - In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi: 

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrarea, in orice moment, fara cca acesta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
(iii) dreptul de a solicita accesul la datele cu carater personal; 
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal; 

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazut in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitatea datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere adresata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior printr-un email la adresa sipca@topsistem.ro sau cu o cerere scris la Top Profil Sistem SRL, Soseaua Oltenitei  Nr.243, Localitatea Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov. 

Art. 9.8. Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal catre Operator si / sau societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Concurs, indentificarii si validarii ca castigator, inmanarii si primirii premiului.

Sectiunea 10

Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta Majora


Art. 10.1. - Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament. 

Art. 10.2. - Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea prezentului Regulament, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 


Sectiunea 11

Responsabilitate


Art. 11.1. - Participarea la acest Concurs implica acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Art. 11.2. - Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

(i) situatiile in care participantii nu pot fi contactati la datele de contact trimise / inregistrate;
(ii) corectitudinea datelor inregistrate de participanti in formularul de inscriere la Concurs
(iii) eventualele cheltuieli suportatate de catre participanti in legatura cu acest Concurs.

Art. 11.3 - Participantilor nu le este impusa nicio alta cheltuiala directa sau indirecta suplimentara. 


Sectiunea 12

Litigii 


Art. 12.1.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din judetul Ilfov. 
Art. 12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 


Sectiunea 13

Alte Clauze


Art. 13.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

Art. 13.2  Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulamentul Oficial al Concursului 

Art. 13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.